Que pot passar si les tuberies s’obstrueixen?

Sembla ser que fa uns dies els tubs de la zona del camí nou que es va obrir, a les feixes de fruites que eren d’en Llovera, darrera del camp de futbol, varen quedar obstruides. Els de la brigada varen quedar assabentats i en principi ho han solucionat.

El que si serveix d’exemple aquest vídeo és que passaria si amb unes condicions adverses (canvi de la pressió atmosfèrica, obstrucció d’algun punt en la xarxa de tuberies o altres) l’aigua que surt de la planta tant propera al riu es desboca. Qui pot assegurar que això no passarà? El fluvià no és patrimoni únic del municipi de Sant Jaume.